Районна рада затвердила районний бюджет на 2019 рік

 
Депутатаи районної ради проголосували за районний бюджет на наступний рік. Втім, той бюджет - вже не той розмах фінансів, який конценнтрувався в місцевому "білому домі" ще кілька років тому. Адже в ньому вже відсутні доходи двох найбільших територіальних громад - Тростянецької і Боромлянської.

Пропонуємо вам самим ознайомитися і проаналізувати бюджет району на наступний рік.


Пояснювальна записка

до районного бюджету на 2019 рік


Доходи

          

          В основу розрахунків доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік покладено фактичні надходження за 10 місяців 2018 року, очікувані надходження за 2018 рік, основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Тростянецького району, напрями бюджетної політики, реформи місцевого самоврядування та децентралізація управління бюджетними коштами. 

          

          Прогнозні надходження власних доходів загального фонду бюджету на 2019 рік обраховані   в сумі 16210,0 тис.гривень, що на 2503,4 тис.гривень, або на 16,8% більше  очікуваних надходжень 2018 року.

Прогнозний обсяг основного податку - податку на доходи фізичних осіб становить 16060,0 тис.гривень, що на 2387,7 тис.гривень, або на 16,8 відсотків більше очікуваного виконання 2018 року. Основним фактором, який вплинув на збільшення прогнозних обсягів податку на доходи фізичних осіб стало підвищення мінімальної заробітної плати до 4173 гривень, відповідно до прийнятого у ІІ читанні Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

          Інші надходження – у сумі 150,0 тис.гривень (повернення коштів за навчання студентами-медиками та відшкодування витрат за лікування потерпілого за минулі роки). 


У 2019 році, як і у 2018 році, до районного бюджету будуть зараховуватись:

- 60 відсотків податку та збору на доходи фізичних осіб;

- інші надходження (кошти, що надійдуть від установ, які фінансуються з районного бюджету за наслідками перевірок фінансової інспекції; за лікування потерпілих в районних закладах охорони здоров’я та інші надходження, які не передбачені кодами бюджетної класифікації). 

          
          Доходи спеціального фонду районного бюджету заплановані в сумі 105,1 тис.гривень – власні надходження бюджетних установ.


          У 2019 році трансферти з державного бюджету до загального фонду районного бюджету складуть 15 406,8 тис.гривень, з них:
 • базова дотація – 1 395,5 тис.гривень;
 • освітня субвенція – 9 030,8 тис.гривень;
 • медична субвенція – 4 980,5 тис.гривень.


Трансферти з місцевих бюджетів іншим бюджетам складуть 122 388,3 тис. гривень, з них:

 • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 6 495,2 тис.гривень;
 • субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 56 111,4 тис. гривень;
 • субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4 088,5 тис.гривень;
 • субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової  державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по  догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 50 992,5 тис. гривень;
 • субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 826,3 тис.гривень;
 • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 86,1 тис.гривень;
 • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цукровий та нецукровий діабет) – 20,1 тис.гривень; 
 • субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування в сумі 54,0 тис.гривень; 
 • інші субвенції в сумі 2 714,3 тис.гривень:

з обласного бюджету складуть 331,8 тис.гривень ;

з інших місцевих бюджетів 2 382,4 тис.гривеньВидатки


Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані на підставі вимог  Бюджетного кодексу України та з урахуванням особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період, доведених Міністерством фінансів України. 


Основними причинами зростання видатків бюджетної сфери є:

- підвищення розмірів державних соціальних гарантій, а саме: прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

- зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

- інфляційні процеси.


З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2019 році також передбачено поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму. Розміри прожиткового мінімуму у 2019 році порівняно з 2018 роком зростуть грудень до грудня попереднього року на 9,4  відсотків, а саме:

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року – 1 853 гривень, з 1 липня – 1 936 гривень, з 1 грудня – 2 027 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року1 626 гривні, з 1 липня – 1 699 гривень, з 1 грудня – 1 779 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 669 гривня);

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року2 027 гривень, з 1 липня – 2 118 гривні, з 1 грудня – 2 218 гривень (середньорічний розмір становитиме 2 081 гривень);

працездатних осіб: з 1 січня 2019 року – 1 921 гривні, з 1 липня – 2 007 гривня, з 1 грудня – 2 102 гривня (середньорічний розмір становитиме 1 972 гривні);

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року – 1 497 гривні, з 1 липня – 1 564 гривень з 1 грудня – 1 638 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 537 гривень).

При формуванні видаткової частини районного бюджету враховано підвищення мінімальної заробітної плати до 4173 гривень.


Таким чином, видаткову частину районного бюджету в цілому сформовано в сумі 154 110,2 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 153 645,1 тис. гривень, спеціальний фонд бюджету – 465,1 тис. гривень.

Обсяг видатків загального фонду спрямовано на:

державне управління – 2 682,0 тис. гривень;

освіту – 16 489,4 тис. гривень; 

соціальний захист та соціальне забезпечення – 2 478,4 тис. гривень;

відшкодування пільг, субсидій та виплата допомоги – 113 018,7 тис. гривень; 

культуру – 2 132,5 тис. гривень; 

фізичну культуру і спорт – 60,0 тис. гривень;

інші видатки – 572 тис. гривень;

трансферти – 16 212,1 тис. гривень.


Тростянецька районна рада

У бюджеті на 2019 рік на утримання апарату Тростянецької районної ради по загальному фонду заплановані видатки в сумі 2 623,6 тис. гривень, у тому числі на:

- оплату праці з нарахуваннями – 2 103,9 тис. гривень, що становить 80,2% від загального обсягу видатків;

- комунальні послуги та енергоносії – 242,1 тис. гривень (9,2% від загального обсягу видатків);

- інші поточні видатки – 277,6 тис. гривень (10,6% від загального обсягу видатків).


У рамках «Програми нагородження відзнаками Тростянецької районної ради на 2019 рік» Тростянецькій районній раді передбачені кошти в сумі 18,4 тис. гривень на оперативне інформування громадськості про діяльність органів виконавчої влади через наявні інформаційні канали – веб-портал місцевих органів виконавчої влади, періодичні друковані видання та на придбання грамот для нагородження до державних свят.


Тростянецька районна державна адміністрація


У проекті районного бюджету Тростянецького району на 2019 рік по головному розпоряднику коштів районного бюджету - Тростянецькій районні державній адміністрації передбачено видатки на утримання районного центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, ДСО «Колос» та на виконання районних програм.Заклади соціального забезпечення


         З районного бюджету утримується районний центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді.

На районний центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді на 2019 рік заплановані видатки в сумі 668,6 тис. гривень – за рахунок власних коштів районного бюджету передбачено 400,0 тис.гривень та за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 268,6 тис.гривень), у тому числі на:

- оплату праці з нарахуваннями – 625,7 тис. гривень, що становить 93,6% від видатків даної установи; 

- комунальні послуги та енергоносії – 26,5 тис. гривень (4% від загального обсягу видатків);

 - інші видатки – 16,4 тис.гривень (2,4 %).

Видатки на обов’язкові виплати по заробітній платі на 4 шт. од. центру, а також видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані в повному обсязі.

Крім того, заплановані видатки на утримання соціальних фахівців за рахунок субвенції з інших місцевих бюджетів району.


Заклади фізкультури та спорту


На забезпечення діяльності ДСО «Колос» передбачені видатки в сумі 60,0 тис.гривень, в т.ч. на утримання 50,0 тис.гривень, на проведення заходів 10,0 тис.гривень.

Видатки на оплату праці заплановані на січень-червень 2019 року.


По головному розпорядникові коштів – Тростянецька районна державна адміністрація в районному бюджеті на 2019 рік заплановані видатки на виконання заходів районних програм в сумі 447,5 тис. гривень, а саме:

- районної програми "Попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального захисту дітей району на 2017-2020 роки" заплановані кошти в сумі 150,5 тис.гривень (за рахунок власних коштів районного бюджету 100,0 тис.гривень, за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 50,5 тис.гривень);

- «Районна програма забезпечення виконання призову громадян України на строкову військову службу, сприяння військовим формуванням, розташованим на території міст, районів у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2016-2020 роки"» в сумі 40,0 тис. гривень;

- «Районна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва "Власний дім" до 2020 року» в сумі 10,0 тис.гривень;

- районної «Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Тростянецького району на період до 2020 року» в сумі 10,0 тис.гривень;

- районної «Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Тростянецькому районі на 2017 – 2020 роки» в сумі 20,0 тис.гривень;

- районної «Програми економічного та соціального розвитку Тростянецького району на 2019 рік» - захід "Розробка прогнозів економічного і соціального розвитку Тростянецького району на середньостроковий період» в сумі 117,0 тис.гривень;

- районної «Програми з ремонту об’єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Тростянецького району на 2019 рік» в сумі 100,0 тис. гривень на поточний ремонт (облаштування) санвузлів- 2 шт. в будівлі по вул.Миру, 2.


Відділ освіти 

Тростянецької районної державної адміністрації


          Мережа галузі «Освіта» включає 8 установ, в тому числі: 3 загальноосвітні школи, 2 загальноосвітні школи – НВК, 1 НВК, методичний кабінет та централізована бухгалтерія.

          У 2019 році на утримання галузі в районному бюджеті плануються кошти в сумі 16 739,4 тис. гривень, в т.ч. по загальному фонду 16 489,4 тис. гривень.

          Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів заплановано в сумі 15 529,4 тис.гривень, в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на 2019 рік в сумі 9 030,8 тис.гривень, додаткової дотації з Державного бюджету на утримання закладів освіти 2 555,2 тис.гривень, власного ресурсу районного бюджету в сумі 3 857,3 тис. гривень, субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 86,1 тис.гривень.

          На оплату праці з нарахуваннями заплановано 13 086,8 тис.гривень, що становить 84,3% від видатків загального фонду по загальноосвітнім навчальним закладам і відповідає розрахунковій потребі та забезпечено в повному обсязі.

        На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано 843,8 тис.гривень, що складає 5,4% в структурі видатків і відповідає розрахунковій потребі.

  Видатки на харчування дітей заплановані в сумі 530,0 тис.гривень, що становить 3,4% загальних видатків.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних) та інші видатки – 1 068,8 тис.гривень, що становить 6,9% загальних видатків.


За рахунок власних коштів районного бюджету відповідно до районної «Програми економічного та соціального розвитку Тростянецького району на 2019 рік» заплановані капітальні видатки спеціального фонду (передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), на загальну суму 250,0 тис. гривень. Їх планується спрямувати на оновлення матеріально-технічної бази з урахуванням сучасних вимог організації учбового процесу та досконалого ведення господарської діяльності:

 • придбання мультимедійного обладнання для учнів 1-их класів у рамках реформи в галузі освіти «Нова українська школа» в сумі 50,0 тис. гривень;
 • частка спів фінансування капітального ремонту з утеплення Білківської ЗОШ в сумі 200,0 тис. гривень.


За рахунок спеціального фонду (власних надходжень) заплановані видатки по школам в обсязі 95,1 тис.гривень на продукти харчування. 

На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачається спрямувати – 60,0тис.гривень.

          На утримання методичного кабінету відділу освіти заплановано 415,0 тис. гривень. На оплату праці з нарахуваннями заплановано 330,0 тис.гривень, що становить 79,5% від видатків закладу.

          На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано 7,2 тис.гривень, що складає 1,7% в структурі видатків.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних) та інші видатки – 77,8 тис.гривень, що складає 18,8% в структурі видатків.


          На утримання централізованої бухгалтерії відділу освіти заплановано – 485,0 тис. гривень.

          На оплату праці з нарахуваннями заплановано 440,0 тис.гривень, що становить 90,7% від видатків закладу.

          На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано 24,1 тис.гривень, що складає 5,0% в структурі видатків.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних) та інші видатки – 20,9 тис.гривень, що складає 4,3% в структурі видатків.


Управління соціального захисту населення 

Тростянецької районної державної адміністрації


Передбачені кошти на реалізацію районних програм в сумі 1 327,5 тис.гривень (за рахунок власних коштів районного бюджету 291,0 тис.гривень, за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 1036,5 тис.гривень):

- «Районна програма соціального захисту населення на 2017-2021рр» –матеріальна допомога на проїзд до лікарні на проведення гемодіалізу в сумі 30,2 тис.гривень; матдопомоги громадянам, що опинилися у складних життєвих обставинах в сумі 20,0 тис.гривень; стипендії особам, яким виповнилося 100 і більше років в сумі 21,9 тис.гривень; компенсації особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, передбачені видатки в сумі 239,2 тис.гривень; надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку в сумі 125,2 тис.гривень, виплата дітям, батьки яких загинули в АТО в сумі 24,9 тис. гривень, проведення заходів для соціально вразливих категорій населення в сумі 30,0 тис. гривень;

- «Районна програма відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом на маршрутах загального користування у приміському сполученні в Тростянецькому районі на 2016-2019 роки» у сумі 688,7 тис.гривень;

- «Районна програма соціальної підтримки громадян за принципом «єдиного вікна» та виїзної роботи «мобільного соціального офісу» на 2019-2023 роки» – 147,4 тис.гривень.

          На надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість заплановані видатки в сумі 25,0 тис. гривень – для забезпечення проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка.

        За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету заплановані видатки в сумі 331,8 тис.гривень, з них на:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), інших ветеранів війни та добровольців з числа учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), осіб, які супроводжують інваліда війни І групи – 0,4 тис.гривень;

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 0,1 тис.гривень;

- для забезпечення відшкодування за встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників АТО – 16,0 тис.гривень;

- на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 94,5 тис.гривень;

- на поховання учасників бойових дітей та інвалідів війни – 21,5 тис.гривень;

- на оплату компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту – 13,7 тис.гривень;

-на забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції – 185,6 тис.гривень.


За рахунок коштів державного бюджету в сумі 113 018,7 тис. гривень, в т.ч.:

 • на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати … в сумі 56 111,4 тис. гривень;
 • на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 4 088,5 тис.гривень;
 • на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по  догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку в сумі 50 992,5 тис. гривень;
 • на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" в сумі 1 826,3 тис.гривень.


Відділ культури 

Тростянецької районної державної адміністрації


По закладам культури заплановано видатки в сумі 2 132,5 тис. гривень.

Обсяг видатків загального фонду передбачено направити на:

- проведення культурно-мистецьких заходів – 60,1 тис. гривень;

- утримання районного Будинку культури – 1 885,1 тис.гривень;

- утримання централізованої бухгалтерії відділу культури–187,3 тис.гривень.


На оплату праці по загальному фонду передбачено кошти в сумі 1 455,0 тис.гривень, що забезпечує потребу в коштах на обов’язкові виплати заробітної плати в повному обсязі. 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено – 411,0 тис.гривень (видатки на енергоносії установ забезпечені в повному обсязі). 

Захищені видатки становлять 87,8% в структурі видатків загального фонду.


За рахунок спеціального фонду (власних надходжень) будинку культури заплановані видатки в обсязі 10,0 тис. гривень оплату послуг та інші видатки. 


Фінансове управління 

Тростянецької районної державної адміністрації


Обсяг резервного фонду районного бюджету на 2019 рік передбачено в сумі 290,0 тис. гривень.


Трансферти з районного бюджету становлять 16 312,1 тис.гривень, а саме:

1. Тростянецькій ОТГ в сумі 11 576,9 тис.гривень :

 • Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 3 940,0 тис.гривень на оплату енергоносіїв по закладам охорони здоров'я (вторинна медицина);
 • медична субвенція – 4 980,5 тис.гривень (на вторинну медицину);
 • Інші субвенції загального фонду за рахунок власних коштів районного бюджету – 1 715,5 тис.гривень, в тому числі на утримання закладу вторинної медичної допомоги (Тростянецька ЦРЛ) в сумі 1 413,5 тис.гривень, на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (на інсулін) в сумі 42,0 тис. гривень, на утримання 4-х працівників Територіального центру в сумі 260,0 тис. гривень;

-Інші субвенції загального фонду за рахунок коштів сільських бюджетів на утримання закладів первинної медицини, що розташовані на територіях сільських рад, які не входять до Тростянецької ОТГ, в сумі 756,8 тис. гривень;

-Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування за рахунок коштів сільських рад на утримання трудового архіву в сумі 54,0 тис. гривень;

 • Субвенція обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цукровий та нецукровий діабет) – 20,1 тис.гривень;

- Інші субвенції за рахунок власних коштів районного бюджету (передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)) в сумі 110,0 тис. гривень, в т.ч. для придбання медичного обладнання (співучасть у придбанні УЗІ-апарату) в сумі 100,0 тис. гривень та на капітальний ремонт будівлі (приміщень) Тростянецької ЦРЛ в сумі 10,0 тис. гривень;

2. Інші субвенції з місцевого бюджету сільським бюджетам в сумі 4 400,0 тис.гривень відповідно до п.20 Прикінцевих та перехідних положень БКУ на утримання закладів культури та дошкільних навчальних закладів.

3.Інша дотація Криничанській сільській раді в сумі 26,0 тис. гривень (заміна вікон у сільському клубі). 

4. Інші субвенції з місцевого бюджету загального фонду за рахунок коштів Ницахської сільської ради в сумі 140,0 тис. гривень для передачі В-Писарівському району на заклади освіти; 

5. Інші субвенції з місцевого бюджету загального фонду за рахунок коштів Мартинівської сільської ради в сумі 20,0 тис. гривень на перевезення жителів сіл Станова та Мартинівка для Станівської сільської ради; за рахунок коштів Семереньківської сільської ради в сумі 110,0 тис.гривень на утримання місцевої пожежної охорони в с. Печини для Печинської сільської ради;

6. Інші субвенції обласному бюджету для реалізації «Обласної програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2020 роки» в сумі 49,2 тис. гривень.Начальник фінансового управління                             М.СУБОТ

Комментариев: 0
Добавить комментарий